Főmenü
Főmenü
Bemutatkozás
Elérhetőségek
Vezetőség
"Bodroghy Műhely"
Tevékenységek
Tagok
Cikkek
Médiatár
Újdonságok
Közlemények
Új tagjaink
 
Írásszakértés PDF Nyomtatás Email

 

Írásszakértés képzési program

 

 A Grafológusok  és Írásszakértők Országos Szövetsége szervezésében írásszakértő képzésen részt vehet minden olyan érdeklődő, aki grafológus szakasszisztensi végzettséggel, vagy grafológusi oklevéllel rendelkezik.

A képzés időtartama : 1 év (2 félév) amely sikeres elvégzése után a hallgatók oklevélszerző záróvizsgán tesznek eleget vizsga kötelezettségüknek. A féléveket szóbeli kollokviumok  és írásbeli  -önállóan elkészített- szakvélemények értékelési jegyei zárják le, melyeket a képzési programban résztvevők számára, névre szóló  leckekönyvekben dokumentálunk.

Terveink szerint az előadásokat és a csoportos témafeldolgozásokat, 2-3 hetenként szombati napokon, összességében félévenként 60-60 órában bonyolítjuk le alacsony, de a konzultációkhoz igazodó létszámban.

Az  előadásokat,  csoportfoglalkozásokat valamint a vizsgáztatásokat, igazságügyi szakértők, továbbá alapos  szakismerettel és gyakorlattal rendelkező szakoktatók közreműködésével tesszük színessé, egyébként pedig  olyan arculatúvá, hogy  az ezeken szerzett tapasztalatok, a majdani mindennapos munkában is hasznosíthatóak legyenek.

A tematika vázlatos formában a következő:

Ø      Az írásszakértés kialakulásának előzményei,  napjainkban  mint kiemelt vizsgálati módszer

Ø      Az írómozgások fejlődésének figyelemmel kísérése, egészen az írásszakértés elméletébe történő bevezetésig

Ø      A szövegírás általános és különös sajátosságai, az írásmintákkal szemben támasztott követelmények áttekintésével

Ø      Az aláírás és a szövegírás  egyedi ismérveinek összehasonlításán keresztül a sajátosságok  „minősége” alapján történő osztályozás elmélete és gyakorlat

Ø      Az írásváltozás okai:  - hamisítás
                                   -  szándékos torzítás
                                   -  öregedés
                                   -  betegségek
                                   -  rendhagyó íráskörülmények
Mindezek jelazonosítóinak feltárási módszertana, jelerősségeinek értékelése és az egyedi jelek minősítési szempontjai

Ø      Az írásszakértői vizsgálatok metodikája, a  vélemény  formába öntése

Ø      Okmányszakértői  alapismeretek  (okmányhamisítások, okmányutánzatok)

Ø      Kriminalisztikai ismeretek (kialakulása, fogalma fejlődés története) a kriminaliszti-
kai fényképezés technikai alkalmazásáig, illetve a nyomrögzítés alapkövetelményei-
nek megismeréséig

Ø      Krimináltaktika –kriminálmetodika

Ø      Büntetőjogi ismeretek

Ø      Büntető eljárásjogi ismeretek

 

Ezen tananyagra építkezve a hallgatók -egyéni témaválasztás alapján- szakdolgozatot készítenek, melyet az elnökös záróvizsgán szükséges megvédeni.

Mindezekkel kapcsolatosan további részletes információval szolgál :   Piller Ervin grafológus-írásszakértő, a szövetség elnöke.

Elérhető: 306-5548 budapesti  hívószámon, illetve a  06/20/ 4165828 mobil számon.

 
< Előző   Következő >